آموزشگاه زبان میرراستگو

افعال حال ساده انگلیسی

افعال حال ساده انگلیسی

افعال حال ساده انگلیسی

(Simple Present Tense)

همانطور که می‌دانید فعل در زبان انگلیسی واژه‌ای است که یا نشان‌دهنده حالت و چگونگی وقوع عمل می‌باشد که به آنها افعال حالت یا State Verbs گفته می‌شود و یا عملی را که فاعل انجام می‌دهد، روایت می‌کند که به آنها افعال کُنشی یا Action Verbs گفته می‌شود.

زمان نیز شکلی از فعل می‌باشد که عمل یا حالتی را در زمان نشان می‌دهد. در آموزش زبان انگلیسی می‌توان به سه زمان اصلی اشاره کرد که عبارتند از : زمان حال، زمان گذشته و زمان آینده.

زمان ها نیز از چهار شکل و حالت برخوردار هستند که عبارتند از : ساده، استمراری، کامل و کامل‌استمراری.

در اینجا به زمان حال ساده می‌پردازیم و انواع افعال حال ساده را در زبان انگلیسی بررسی می‌کنیم. زمان حال یکی از پرکاربردترین زمان‌ها در انگلیسی است و از این زمان برای نشان دادن عملی در زمان حال استفاده می‌کنیم.

یا اگر کامل‌تر بگوییم از این زمان در زبان انگلیسی برای نشان دادن عملی استفاده می‌کنیم که در زمان حال یک بار یا چند بار به صورت تکراری اتفاق افتاده است.

آموزشگاه زبان در غرب تهرانآموزشگاه زبان کودکان غرب تهراندوره های فشرده آیلتس

ابتدا بهتر است به مثال‌های فارسی که در ادامه می‌آید دقت کنید:

 • من هر روز فوتبال بازی می‌کنم.
 • من هر هفته به استخر می‌روم.
 • من همیشه مسواک می‌زنم.
 • شما هر ماه به سفر می‌روید.
 • آن‌ها هر شب ساندویچ می‌خورند.

همه این مثال‌ها در زمان حال ساده عنوان شده است اما بهتر است به چند مثال انگلیسی هم توجه کنید:

 • She drinks milk at breakfast.
 • He only eats pasta.
 • My sister arrives next week.
 • We watch television every day.

کاربردهای زمان حال ساده یا Simple Present :

 1. از این زمان برای صحبت کردن در مورد چیزهایی استفاده می‌کنیم که در حال حاضر حقیقت دارند یا به عبارت دیگر در مورد حقایق هستند. به مثال‌های زیر توجه کنید:

She is twenty years old.

او بیست‌ساله است.

I live in Iran.

من در ایران زندگی می‌کنم.

My mother is a teacher.

مادر من معلم است.

Earth goes around the sun.

زمین به دور خورشید می‌چرخد.

 1. از این زمان برای صحبت کردن در مورد اتفاق‌هایی استفاده می‌کنیم که بارها و بارها تکرار شده‌اند و به یک روند روتین و همیشگی تبدیل شده‌اند. در این نوع کاربرد معمولاً برای نشان دادن این تکرار از قیدهایی به اسم قیدهای تکرار استفاده می‌کنیم که always، often، sometimes و never از آن جمله است. در ادامه چندین مثال ذکر شده است:

We go to the park every Friday.

ما هر جمعه به پارک می‌رویم.

She sometimes goes to the library.

او بعضی‌وقت‌ها به کتابخانه می‌رود.

I never play football.

من هیچوقت فوتبال بازی نمی‌کنم.

 1. از این زمان برای صحبت کردن در مورد حقایق علمی استفاده می‌کنیم. به مثال‌هایی که در ادامه آمده است توجه کنید:

Light travels at almost 300,000 kilometers per second.

نور در سرعت تقریباً 000 300 کیلومتر در ثانیه حرکت می‌کند.

The adult human body contains 206 bones.

بدن انسان بالغ دارای 206 استخوان می‌باشد.

Water boils at 100 degrees Celsius.

آب در دمای 100 درجه سلسیوس به جوش می‌آید.

 1. همچنین از این زمان برای صحبت کردن در مورد برنامه‌ای بکار می‌رود که در آینده قطعاً به وقوع خواهد پیوست. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Your exam starts at 3 p.m.

امتحان شما ساعت 3 بعد از ظهر شروع می‌شود.

We fly to Tehran next week.

ما هفته آینده به تهران پرواز داریم.

The school term starts next month.

نیمسال تحصیلی مدرسه ماه آینده شروع می‌شود.

ساختار زمان حال ساده

ساختار زمان حال ساده بسیار ساده است. فعل در این زمان عبارت از شکل اصلی خود است و بعد از فاعل می‌آید. در همه شخص‌ها به غیر از سوم شخص مفرد، فعل به صورت ساده می‌آید. در حالت سوم شخص مفرد، شکل ساده افعال s یا es به خود می‌گیرد. در زبان فارسی این زمان را معمولاً به صورت حال ساده یا حال استمراری ترجمه می‌کنیم.

در ادامه چندین مثال آمده است که با توجه به آنها به راحتی متوجه مطلب خواهید شد:

I live in Tabriz.

من در تبریز زندگی می‌کنم.

She lives in Tabriz.

او در تبریز زندگی می‌کند.

We go to school every day.

ما هر روز به مدرسه می‌رویم.

She goes to school every day.

او هر روز به مدرسه می‌رود.

We study our lessons every night.

ما هر شب درس‌هایمان را مطالعه می‌کنیم.

نکته:

 • در جملات خبری گرامر انگلیسی حال ساده برای سوم شخص مفرد همیشه s یا es به آخر فعل اضافه می‌شود.
 • افعالی که به ss، sh، ch، x و o ختم می‌شوند به جای s از es استفاده می‌کنیم:

She goes to school every day.

او هر روز به مدرسه می‌رود.

He washes the dishes in the restaurant.

او در رستوران ظرف‌ها را می‌شوید.

He watches the game every weekend.

 او روزهای تعطیل مسابقه تماشا می‌کند.

 • افعالی که به y ختم می‌شوند و قبل از آن حرف بی‌صدا بیاید y به ies تبدیل می‌شود:

The bird flies.

پرنده پرواز می‌کند.

She tries very hard.

 او بسیار تلاش می‌کند.

 • ولی آن دسته از افعالی که به y ختم می‌شود و قبل از آن یک حرف صدادار وجود داشته باشد فقط یک s می‌گیرد:

She plays volleyball.

او والیبال بازی می‌کند.

He buys the groceries.

او خواروبار می‌خرد.

فعل‌های be در گرامر زبان انگلیسی حال ساده

نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که در جملات سوالی با be از do و does استفاده نمی‌کنیم. در صورتی‌که از این فعل در جمله استفاده شده باشد دیگر از فعل کمکی برای سوالی و یا منفی کردن استفاده نمی‌شود.

سوالی کردن در زمان حال ساده

برای سوالی کردن جملاتی که دارای زمان حال ساده هستند از دو فعل کمکی do  و does استفاده می‌کنیم. به این ترتیب که does برای سوم شخص مفرد (he, she, it) بکار می‌رود و برای ضمایر دیگر از فعل کمکی do استفاده می‌کنیم.

نکته: هنگامی که از does برای سوالی کردن جمله حال ساده استفاده می‌شود، فعل اصلی s یا es خود را از دست می‌دهد. در ادامه به مثال‌هایی که آمده است دقت کنید:

I drink water.                                                              Do I drink water?

You drink water.                                                         Do you drink water?

He drinks water.                                                         Does he drink water?

She drinks water.                                                        Does she drink water?

It drinks water.                                                            Does it drink water?

We drink water.                                                          Do we drink water?

You drink water.                                                         Do you drink water?

They drink water.                                                        Do they drink water?

 

منفی کردن در زمان حال ساده

برای منفی کردن جملات حال ساده از افعال کمکی منفی do not و does not قبل از فعل اصلی جمله استفاده می‌شود. به این صورت که برای سوم شخص مفرد از does not و برای سایر شخص‌ها از do not استفاده می‌کنیم. همچنین لازم به ذکر است که در مکالمات غیررسمی بیشتر از شکل اختصاری don’t و doesn’t استفاده می‌کنیم. برای اینکه بهتر متوجه مطلب شوید لطفا مثال‌های زیر را به دقت مورد توجه قرار دهید:

I drink water.              I do not drink water.              I don’t drink water.

You drink water.         You do not drink water.          You don’t drink water.

He drinks water.         He does not drink water.         He doesn’t drink water.

She drinks water.        She does not drink water.       She doesn’t drink water.

It drinks water.            It does not drink water.            It doesn’t drink water.

We drink water.          We do not drink water.            We don’t drink water

You drink water.         You do not drink water.          You don’t drink water

They drink water.        They do not drink water.       They don’t drink water

مقالات و آموزش‌ها

زبان انگلیسی به عنوان یکی از زبانهای شناخته شده در جهان به عنوان زبان بین المللی و مشترک ملل می باشد از این رو افراد…

افعال حال ساده انگلیسی (Simple Present Tense) همانطور که می‌دانید فعل در زبان انگلیسی واژه‌ای است که یا نشان‌دهنده حالت و چگونگی وقوع عمل می‌باشد…

فعل در زبان انگلیسی واژه‌ای است که یا نشان‌دهنده حالت و چگونگی وقوع عمل می‌باشد که به آنها افعال حالت یا State Verbs گفته می‌شود و یا عملی…